Painotuotteen tekijänoikeus

Painotuotteen tekijänoikeus - mitä saa kopioida?

Kuten musiikissakin, yksityinen kopiointi eli omaan käyttöön tarkoitettu kopio painotuotteiden osalta on mahdollista. Käytännössä se tarkoittaa 2-4 kappaletta ja niitä voi käyttää yksityisesti oman perheen tai läheisen ystäväpiirin käytössä. Tähän ei saa liittyä millään tavalla ansio- tai elinkeinotoimintaa. Hyvän tavan mukaan painotuotteesta saa käyttää lainauksia, mutta jokaisessa siteerauksessa on mainittava lähde tarkasti. Lupaa ei tarvita, jos juhla on yksityinen, jossa teosta esitetään. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi häät, perhejuhla tai opetustilanne taikka ilmaistilaisuus, jonka tarkoitus on jokin muu kuin teoksen esittäminen eikä tilaisuutta ole tarkoitettu ansiotarkoitukseen. Lupaa ei myöskään tarvita, jos tekijänoikeus on rauennut. Tekijän kuolinvuoden päättymisestä pitää olla kulunut kaikkiaan 70 vuotta.

Painotuotteen tekijänoikeus säilyy sekä kirjailijalla että käännösteksteissä myös kääntäjällä. Taide ja kulttuuri on erityisen tärkeää pitää elinvoimaisena, joten Sanasto ei myöskään anna lupia teosten muuntamiseen. Ne luvat on aina pyydettävä suoraan tekijältä tai oikeudenhaltijalta.

Taide ja kulttuuri - elämyksiä kaikille

Kulttuurin yksi peruselementeistä on taide ja näiden lisäksi tietenkin teatteri, tanssi, musiikki sekä viestintä. Näiden kaikkien on tarkoitus edistää yksilön ja yhteisön hyvinvointia, joten luovaa työtä tarvitaan, mutta luoville henkilöille on annettava mahdollisuus saada työstänsä korvaus.

Sanasto tarjoaa lupia teosten käyttöön, silloin kun kirjallisuutta halutaan esittää julkisesti tai jossakin uudessa julkaisussa halutaan käyttää runoja tai tekstikatkelmia. Näyttelyyn, jossa käytetään katkelmia runoista osana näyttelyä, lupa on hankittava. Lupa on myös hankittava erikseen, mikäli painattaa tekstiä näyttelyjulkaisuun. Kirjallisuutta voidaan myös käyttää televisiossa tai radiossa, mutta siihenkin on oltava lupa.

Kopioston kopiointilupa

Monesti ei edes tule ajatelleeksi, että oppilaitokset ja tutkijat tarvitsevat myös kopiointiluvan julkaisuista kuten kirjoista, valokuvista, lehdistä, tutkimusraporteista, nuoteista sekä tietokannoista. Opetushallitus pitää huolen siitä, että kouluopetuksesta aina ammatilliseen peruskoulutukseen asti on mahdollisuus käyttää materiaalia opiskelun tukena. Sama pätee yliopistoihin ja korkeakouluihin, joille luvat on hankkinut Yliopistojen sekä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostot.

Samalla tavoin kuin musiikin tekijänoikeus Kopiosto tarjoaa palveluja erityyppisille asiakkaille. Äsken mainittujen oppilaitosten lisäksi, niistä voidaan mainita valtio, kunnat, yritykset, yhdistykset, uskonnolliset yhteisöt sekä muut mahdolliset organisaatiot. Kopioston lupatuotteita ovat julkaisujen lisäksi Tv-ohjelmien verkkotallennus, edelleen lähettäminen sekä käyttö opetuksessa. Tv- ja radio-ohjelmia voidaan käyttää kirjastoissa tai laitoksissa. Myös vanhojen lehtiaineistojen käyttö on luvanvaraista.

Painotuotteen tekijänoikeus

Painotuotteen tekijänoikeus suojaa teosta

Jos piraatti on musiikkimaailman ongelma, niin painotuotteen tekijänoikeus saa painia kopioinnin parissa. Molemmissa tapauksissa teoksesta määrää tekijä. Toki tekijällä on mahdollisuus tai oikeuskin kieltää teoksensa käyttäminen kokonaan. Mutta jos teosta ei käytetä, niin siitä ei silloin myöskään synny tuloja. Tosin pöytälaatikkoteokset on yhtä lailla suojattuja tekijänoikeuden kannalta kuin julkaistutkin. Mitään erillistä rekisteröintiä ei tarvita. Niissä tilanteissa, joissa teoksen on luonut useampi tekijä, teoksen käytön lupa tarvitaan jokaiselta tekijältä. Yksi tekijä ei voi luvata muiden puolesta.

Kopiointi on aina tekijän päätösvallassa. Hän päättää kopioidaanko kirjaa tai sävellystä ja millä tavoin teosta voidaan kopioida. Vaihtoehtoja on valokopiointi ja skannaaminen josta päästäänkin jo digitaaliseen muotoon. Kopioinnin osalta tekijän on myös otettava kantaa siihen, voidaanko romaani kääntää tai voidaanko kuvien väriä muuttaa. Pelkästään laulun yhden säkeistön kopioiminen on kysyttävä tekijältä. Mikäli kopiota tahallisesti levittää muiden käyttöön, siinä täyttyvät jo rikoksen tunnusmerkit.